bil’əyan


bil’əyan
ə. aşkar, gözlə görünən, əyani

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • yan — is. 1. Tərəf, ətraf. Yanlarda düşmən qalmamışdı. H. N.. <Güldəstə:> Məktub bu yandadı. H. Seyidbəyli. Yan almaq – yanaşmaq, yaxınlaşmaq, yaxın durmaq. <Rəsul> yan alıb lotubaşıdan xəbər aldı: – Əmi, bu kağızlar nə olan şeydir? «Aşıq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xəyanət — is. <ər.> 1. Özünə olan etimaddan sui istifadə edərək dönüklük etmə; xainlik, xaincəsinə hərəkət, etibarsızlıq. <Sərdar Rəşid> bu xəyanətini həyata keçirmək üçün fürsət tapmayacaqdır. M. S. O.. Aradan üç ay keçmişdi. Bu üç ay… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəyanətli — sif. Səbatlı, möhkəm, öz sözünün üstündə duran, bel bağlanıla bilən. Bütün İraq, fars və Azərbaycan xalqına tapşırılır ki, Toğrula və Eldənizin dəyanətli xələfi olan Cahan Pəhləvan Məhəmmədə bilavasitə beyət etsin. M. S. O.. <Cəfərqulu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ta — ab·lac·ta·tion; ab·sen·ta·tion; abu·ta; ac·cep·ta·tion; ac·cli·ma·ta·tion; ac·cred·i·ta·tion; ac·er·a·ta; ac·e·ta·tion; ac·e·ta·to ; ach·e·ta; achor·da·ta; acoe·lo·ma·ta; acra·ni·a·ta; ac·ro·tre·ta; ac·ta; ac·ti·no·my·ce·ta·ce·ae;… …   English syllables

  • hər — əvəz 1. Bir toplunun ayrıca götürülən fərdi, onu təşkil edən şeylərdən hər biri. Hər adam. Hər ailə. Hər adambaşına. Hər bir – bax hər. Hər bir adam. Hər bir şey. Hər bir təsadüfdə. Hər bir çətinlik qarşısında. – Əli yüz sirr oxuyur; Hər bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • üz — is. 1. İnsan başının qabaq hissəsi; surət, sifət, çöhrə, sima. Üzünün ifadəsi. Qəşəng üz. – Mərcan bəy diqqətlə Kərbəlayı Qubadın üzünə baxır. Ü. H.. <Qızın> yumru, gözəl üzü və yanaqları açıq sərin havada qızarmışdı. M. İ.. // Heyvan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əl — is. 1. Qolun biləkdən dırnaqlara qədər olan hissəsi. Əli ilə tutmaq. Sağ əl. Əllərini yumaq. Əlini çiyninə qoymaq. Əli ilə sığallamaq. Əli ilə götürmək. İnsan işlərinin çoxunu əlləri ilə görür. – Tək əldən səs çıxmaz. (Ata. sözü). Əfsus ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sa — ab·sa·ro·ka; ab·scis·sa; ac·cu·sa·tion; ac·cu·sa·ti·val; ac·cu·sa·trix; ace·tyl·sa·lic·y·late; ac·o·la·pis·sa; ad·ver·sa·tive; af·to·sa; aglos·sa; ahim·sa; alo·sa; al·sa·tia; ama·ga·sa·ki; am·bas·sa·dor; am·bas·sa·do·ri·al; am·bas·sa·dor·ship;… …   English syllables

  • ma — abo·ma; ab·o·ma·sal; ab·o·ma·sum; abro·ma; ab·u·ku·ma·lite; abu·lo·ma·nia; acan·tho·chei·lo·ne·ma; ac·an·tho·ma; acan·tho·so·ma; ac·cla·ma·tion; ac·cli·ma·ta·tion; ac·cli·ma·tion; ac·cli·ma·ti·za·tion; ac·cli·ma·tize; acel·da·ma; acho·ma·wi;… …   English syllables

  • a — acar·a·pis; ac·a·ri·a·sis; ac·a·ri·a·sis; ac·a·ri·na; ac·a·ri·nar·i·um; ac·a·rine; ac·a·ri·nol·o·gy; ac·a·ri·no·sis; ac·a·ro·ce·cid·i·um; ac·a·roid; ac·a·rol·o·gist; ac·a·rol·o·gy; ac·a·ro·pho·bia; ac·a·rus; acat·a·lep·sy; acat·a·lex·is;… …   English syllables